APK

APK

APK keuring is de Nederlandse naam voor de keuring van voertuigen die voor heel Europa geldt. Per voertuig en per jaar is de inhoud van de keuring niet altijd identiek. APK voor nieuwe auto’s op benzine volgt pas na 4 jaar en daarna 2 keer om de 2 jaar. Vervolgens dienen ze ieder jaar gekeurd te worden. Nieuwe auto’s op diesel of LPG moeten na 3 jaar voor het eerst APK gekeurd worden en daarna jaarlijks. APK  van een auto die ouder is dan 30 jaar gebeurt om de 2 jaar.
(Tekst gerelateerd  aan: http://www.apkkeuringseisen.nl/apk/ )

U kunt een bekeuring krijgen, als uw auto na de vervaldatum van de APK niet opnieuw is gekeurd.

U krijgt ruim van tevoren bericht via de RDW ( Rijks Dienst voor het Wegverkeer) op welke datum uw auto APK gekeurd moet zijn.

Om te voorkomen dat uw auto niet op tijd gekeurd kan worden,
vragen wij u dringend om tijdig * contact op te nemen voor een afspraak!

*  (graag 3 à 4 weken voor uw vervaldatum)

 

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.